50% af kapitalandelene i selskabet, Issa Vibe Brand ApS, CVR.nr. 40275207

Del auktionen på

Beskrivelse

Imm. aktiver på Sjælland


50% kapitalandele i Issa Vibe Brand ApS, CVR-nr. 40275207:


- Konkursboet ejer, ifølge Erhvervsstyrelsens register, 50% af kapitalandelene i selskabet, Issa Vibe Brand ApS, CVR-nr. 40275207.

-Den tidligere direktør i MK-Invest Holding ApS under konkurs har oplyst til kurator, at Issa Vibe Brand ApS er et tøjfirma, og at selskabet fortsat er i opstartsfasen.

- Ifølge Issa Vibe Brand ApS' årsrapport med status pr. 31. december 2021 udgjorde selskabets egenkapital DKK -49.755.

- Ifølge Issa Vibe Brand ApS' årsrapport med status pr. 31. december 2022 var årets resultat på DKK 73.616. Selskabets regnskabsmæssige aktiver udgjorde DKK 85.765 og gældsforpligtelser udgjorde DKK 93.047, hvorefter selskabets egenkapital udgjorde DKK -7.282.

- Issa Vibe Brand ApS ses således at have et ikke ubetydeligt positivt resultat for perioden siden sidste årsrapport.


---
Se årsregnskaber for 2021 og 2022 for Issa Vibe Brand ApS nedenfor (bilag).
Sælger: MK-Invest Holding ApS under konkurs v/PLESNER
Kategori: Imm. aktiver
Landsdel: Sjælland
 
Eftersyn: Intet eftersyn.
Varegruppe: 1
Bilag:  bilag 1
 bilag 2
Højeste bud Budfrist: 22.12.2023 kl. 15.00 Vurdering
10.500 kr - -

Auktionen er afsluttet!

Til toppen