15% af kapitalandelene i selskabet Danish Feed Tech Solutions ApS, CVR-nr. 40780246.

Del auktionen på

Beskrivelse

Imm. aktiver på Sjælland


15% af kapitalandelene i selskabet Danish Feed Tech Solutions ApS, CVR-nr. 40780246.

I dette konkursbo er boet ejer af 15% af kapitalandelene i selskabet Danish Feed Tech Solutions ApS, CVR-nr. 40780246. Ejerskabet fremgår af Ejerbogen, som kan ses nedenfor (bilag 1). Ejerskabet fremgår tillige af CVR.

Den anden kapitalejer, dvs. ejeren af de øvrige 85% af kapitalandelene, har budt en krone og samtidig orienteret om, at hvis nogen ønsker at erhverve det konkursramte selskabs kapitalandele så skal de også være velkommen til at give bud på de øvrige kapitalandele.

I 2022-årsrapporten, se nedenfor (bilag 2) havde Danish Feed Tech Solutions en egenkapital på DKK 138.000 ca. Vi har ingen ide om hvad egenkapitalen er i dag.

Auktionen sker med det forbehold, at kapitalandelene ikke kan overdrages til kapitalejer og direktør af det konkursramte selskab, da vi i så fald risikerer at foretage maskeret udbytte.
Sælger: Hove Kristensen Holding ApS under konkurs v/ACCURA
Kategori: Imm. aktiver
Landsdel: Sjælland
 
Eftersyn: Intet eftersyn.
Varegruppe: 1
Bilag:  bilag 1
 bilag 2
Højeste bud Budfrist: 22.3.2024 kl. 16.00 Vurdering
21.000 kr - -

Auktionen er afsluttet!

Til toppen