PLT HOLDING ApS

Firmanavn:     PLT HOLDING ApS
CVR-nr.:     27503985
Adresse:     Dyrholmen 41
Postnr & by:     2730 Herlev
Dekretdato     16.3.2023
Statstidendedato     18.3.2023
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Christian Nielsen
Parallelvej 17
2800 Kgs. Lyngby
70112525
chni@danicapension.dk
www.danicapension.dk

Statstidende

Ved dekret af 20230316 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget PLT HOLDING ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 15.03.2023. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 07.02.2023. Likvidator har været udmeldt den 28.02.2023. Som kurator er udpeget advokat Christian Elmer, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 16.03.2023