RP Byg og Anlæg ApS

Firmanavn:     RP Byg og Anlæg ApS
CVR-nr.:     43274503
Adresse:     Langelinie Allé 17
Postnr & by:     2100 København Ø
Dekretdato     16.3.2023
Statstidendedato     18.3.2023
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Gunvor Sundgaard Happe
Søtorvet 5
1371 København K
73706969
gsh@sundgaardadvokater.dk
www.sundgaardadvokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20230316 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget RP Byg og Anlæg ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 15.03.2023. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 20.12.2022. Likvidator har været udmeldt den 10.01.2023 Selskabet har drevet virksomhed fra adressen: Sejrøvej 3A, 3550 Slangerup. Som kurator er udpeget advokat Gunvor Sundgaard Happe, Søtorvet 5, 1371 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 16.03.2023