TIPS KIOSK ApS

Firmanavn:     TIPS KIOSK ApS
CVR-nr.:     33369697
Adresse:     Langelinie Allé 17
Postnr & by:     2100 København Ø
Dekretdato     16.3.2023
Statstidendedato     18.3.2023
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Henrik Bernt Sanders
Amaliegade 10
1256 København K
33143536
hbs@mazanti.dk
www.mazanti.dk

Statstidende

Ved dekret af 20230316 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget TIPS KIOSK ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 15.03.2023. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 22.12.2022. Likvidator har været udmeldt den 12.01.2023. Selskabet har drevet virksomhed fra adressen: Telegade 1, 2630 Taastrup Som kurator er udpeget advokat Henrik Bernt Sanders, Amaliegade 10, 1256 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 16.03.2023