Alexandru Cristian Tiganila

Firmanavn:     Alexandru Cristian Tiganila
CVR-nr.:     39545403
Adresse:     Ny Sognstrupvej 27
Postnr & by:     7500 Holstebro
Dekretdato     16.3.2023
Statstidendedato     18.3.2023
Retskreds:     Retten i Holstebro

Kurator

Jacob Schousgaard
Frederiksgade 14
7700 Thisted
97922888
jacs@advodan.dk
https://www.advodan.dk/advodan-thisted/

Statstidende

Ved dekret af 20230316 har Retten i Holstebro taget Alexandru Cristian Tiganila under konkursbehandling efter begæring modtaget den 13.03.2023. Alexandru Cristian Tiganila har drevet virksomheden Munkbro Transport v/ Tiganila, Nybovej 19, 7500 Holstebro, CVR.nr. 39545403. Kurator er advokat Jacob Schousgaard, Frederiksgade 14, 7700 Thisted. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 16.03.2023. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Holstebro, den 16.03.2023.