Sunbool ApS

Firmanavn:     Sunbool ApS
CVR-nr.:     42393002
Adresse:     Holmbladsgade 39 4 TH
Postnr & by:     2300 København S
Dekretdato     16.3.2023
Statstidendedato     18.3.2023
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Jesper Freinsilber
August Bournonvilles Passage 1
1055 København K
25430302
jf@freinsilber.com
www.freinsilber.com

Statstidende

Ved dekret af 20230316 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Sunbool ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 10.02.2023. Som kurator er udpeget advokat Jesper Freinsilber, August Bournonvilles Passage 1, 1055 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 16.03.2023