Eventyrridderne ApS

Firmanavn:     Eventyrridderne ApS
CVR-nr.:     40189351
Adresse:     Bagsværddal 10 st MF
Postnr & by:     2880 Bagsværd
Dekretdato     16.3.2023
Statstidendedato     18.3.2023
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Louise Frølund Hansen
Højvangsvej 24
2600 Glostrup
43960640
lfh@ves-advokater.dk
www.ves-advokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20230316 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Eventyrridderne ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 14.02.2023. Som kurator er udpeget advokat Louise Frølund Hansen, Højvangsvej 24, 2600 Glostrup. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 16.03.2023