Lipsen Law ApS

Firmanavn:     Lipsen Law ApS
CVR-nr.:     32786650
Adresse:     Carsten Niebuhrs Gade 4
Postnr & by:     1577 København V
Dekretdato     16.3.2023
Statstidendedato     18.3.2023
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Michael Serring
Gdanskgade 18
2150 Nordhavn
72270000
ms@bechbruun.com
www.bechbruun.com

Statstidende

Ved dekret af 20230316 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Lipsen Law ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 16.03.2023. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 28.07.2021. Likvidator har været udmeldt den 20.12.2022. Som kurator er udpeget advokat Michael Serring, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 16.03.2023