VALLENSBÆKVEJ 44. GLOSTRUP SYD ApS

Firmanavn:     VALLENSBÆKVEJ 44. GLOSTRUP SYD ApS
CVR-nr.:     19856275
Adresse:     Vallensbækvej 44
Postnr & by:     2625 Vallensbæk
Dekretdato     16.3.2023
Statstidendedato     18.3.2023
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Pernille Bigaard
Tuborg Boulevard 12
2900 Hellerup
35252535
pbi@lundgrens.dk
www.lundgrens.dk

Statstidende

Ved dekret af 20230316 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget VALLENSBÆKVEJ 44. GLOSTRUP SYD ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 22.02.2023. Som kurator er udpeget advokat Pernille Bigaard, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 16.03.2023