NLT Holding ApS under tvangsopløsning

Firmanavn:     NLT Holding ApS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     40118438
Adresse:     Herregårdsparken 45
Postnr & by:     8700 Horsens
Dekretdato     21.3.2023
Statstidendedato     23.3.2023
Retskreds:     Retten i Horsens

Kurator

Christian Jul Madsen
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
70121211
cjm@kromannreumert.com
www.kromannreumert.com

Statstidende

Ved dekret af 20230321 har Retten i Horsens taget NLT Holding ApS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring modtaget den 14.03.2023. Kurator er advokat Christian Jul Madsen, Rådhuspladsen 3, 8000 Århus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 21.03.2023. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Anmeldelse indgivet under forudgående likvidation til likvidator, advokat Christian Jul Madsen, tages i betragtning uden ny anmeldelse, dog må eventuelle renter anmeldes pr. konkursdagen. Retten i Horsens, den 21.03.2023.