Reklameselskabet Stilling ApS

Firmanavn:     Reklameselskabet Stilling ApS
CVR-nr.:     27318401
Adresse:     Mindet 2
Postnr & by:     8000 Århus C
Dekretdato     21.3.2023
Statstidendedato     23.3.2023
Retskreds:     Retten i Aarhus

Kurator

Martin Breum Sønder
Mindet 2
8000 Aarhus C
86132800
ms@innova-law.com
www.innova-law.com

Statstidende

Ved dekret af 20230321 har Retten i Aarhus taget Reklameselskabet Stilling ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 15.03.2023. Kurator er advokat Martin Breum Sønder, Mindet 2, 8000 Århus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 21.03.2023. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aarhus, den 21.03.2023.