The Manifesto ApS

Firmanavn:     The Manifesto ApS
CVR-nr.:     41690356
Adresse:     Nørregade 12
Postnr & by:     4100 Ringsted
Dekretdato     22.3.2023
Statstidendedato     24.3.2023
Retskreds:     Retten i Roskilde

Kurator

Brian Hebel Andersen
Torvet 6
4100 Ringsted
57613132
bha@advokatfirmaet-svendsen.dk
www.advokatfirmaet-svendsen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20230322 har Retten i Roskilde taget The Manifesto ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 15.03.2023. Kurator er advokat Brian Hebel Andersen, Torvet 6, 2., 4100 Ringsted. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 22.03.2023. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Roskilde, den 22.03.2023.