Hans Sørensen

Firmanavn:     Hans Sørensen
CVR-nr.:     14534431
Adresse:     Vestergårdsvej 3
Postnr & by:     7700 Thisted
Dekretdato     22.3.2023
Statstidendedato     24.3.2023
Retskreds:     Retten i Holstebro

Kurator

Jes Edmund Andersen
Hjaltesvej 14
7500 Holstebro
97422900
ja@advokathuset.dk
www.advokathuset.dk

Statstidende

Ved dekret af 20230322 har Retten i Holstebro taget Hans Sørensen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 17.03.2023. Hans Sørensen har drevet virksomheden A K Rengøring, Vilhelmsborgvej 16A, 7700 Thisted, CVR.nr. 14534431. Kurator er advokat Jes Edmund Andersen, Hjaltesvej 14, 7500 Holstebro. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 22.03.2023. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Holstebro, den 22.03.2023.