Handelsselskabet af 7. marts 2023 ApS

Firmanavn:     Handelsselskabet af 7. marts 2023 ApS
CVR-nr.:     31938260
Adresse:     Center Boulevard 5
Postnr & by:     2300 København S
Dekretdato     22.3.2023
Statstidendedato     24.3.2023
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Nicolai Christen Dyhr
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33344000
ndy@horten.dk
www.horten.dk

Statstidende

Ved dekret af 20230322 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Handelsselskabet af 7. marts 2023 ApS Tidl. Liga ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 10.03.2023. Som kurator er udpeget advokat Nicolai Christen Dyhr, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 22.03.2023