OfficeHub ApS

Firmanavn:     OfficeHub ApS
CVR-nr.:     37609188
Adresse:     Svanevej 22 2
Postnr & by:     2400 København NV
Dekretdato     22.3.2023
Statstidendedato     24.3.2023
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Anders Hammer Hansen
Pilestræde 58 6
1112 København K
33124522
ahh@njordlaw.com
www.njordlaw.com

Statstidende

Ved dekret af 20230322 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget OfficeHub ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 22.02.2023. Som kurator er udpeget advokat Anders Hammer Hansen, Pilestræde 58, 6., 1112 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 22.03.2023