Tectum Byg ApS

Firmanavn:     Tectum Byg ApS
CVR-nr.:     40685170
Adresse:     Stålværksvej 5B
Postnr & by:     6800 Varde
Dekretdato     22.3.2023
Statstidendedato     24.3.2023
Retskreds:     Retten i Esbjerg

Kurator

Jens Christian Riber
John Tranums Vej 23
6705 Esbjerg Ø
73111000
jcr@ventusadvokater.dk
www.ventusadvokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20230322 har Retten i Esbjerg taget Tectum Byg ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 21.03.2023. Kurator er advokat Jens Christian Riber, John Tranums Vej 23, 6705 Esbjerg Ø. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 22.03.2023. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Esbjerg, den 22.03.2023.