United Africa I/S

Firmanavn:     United Africa I/S
CVR-nr.:     29946310
Adresse:     Nørrebrogade 251 st th
Postnr & by:     2200 København N
Dekretdato     24.5.2023
Statstidendedato     26.5.2023
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Jørgen Makholm
John Tranums Vej 23
6705 Esbjerg Ø
73111000
jm@ventusadvokater.dk
www.ventusadvokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20230524 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget United Africa I/S under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 17.04.2023. Som kurator er udpeget advokat Jørgen Makholm, John Tranums Vej 23, 6705 Esbjerg Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 24.05.2023