Christopher Kamoga

Firmanavn:     Christopher Kamoga
CVR-nr.:     32371647
Adresse:     Ballen Strandpark 18
Postnr & by:     8305 Samsø
Dekretdato     24.5.2023
Statstidendedato     26.5.2023
Retskreds:     Retten i Aarhus

Kurator

Martin Breum Sønder
Mindet 2
8000 Aarhus C
86132800
ms@innova-law.com
www.innova-law.com

Statstidende

Ved dekret af 20230524 har Retten i Aarhus taget Christopher Kamoga under konkursbehandling efter begæring modtaget den 11.05.2023. Christopher Kamoga har drevet virksomheden Murermester C Kamoga, Ballen Strandpark 18, 8305 Samsø, CVR.nr. 32371647. Kurator er advokat Martin Breum Sønder, Mindet 2, 8000 Århus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 24.05.2023. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aarhus, den 24.05.2023.