Kim Zahle Holding ApS

Firmanavn:     Kim Zahle Holding ApS
CVR-nr.:     38946080
Adresse:     Halfdansgade 29 4 TV.
Postnr & by:     2300 København S
Dekretdato     24.5.2023
Statstidendedato     26.5.2023
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Bo Ascanius
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
70226660
ba@kirklarsen.dk
www.kirklarsen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20230524 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Kim Zahle Holding ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 23.05.2023. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 07.02.2023. Likvidator har været udmeldt den 01.03.2023. Som kurator er udpeget advokat Bo Lauritzen, Frederiksgade 21, 4., 1265 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 24.05.2023