UBUS 17.08.2021 ApS

Firmanavn:     UBUS 17.08.2021 ApS
CVR-nr.:     42148032
Adresse:     Kronprinsessegade 26A st
Postnr & by:     1306 København K
Dekretdato     24.5.2023
Statstidendedato     26.5.2023
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Marianne Philip
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70121211
mp@kromannreumert.com
www.kromannreumert.com

Statstidende

Ved dekret af 20230524 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget UBUS 17.08.2021 ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 23.05.2023. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 28.02.2023. Likvidator har været udmeldt den 21.03.2023. Som kurator er udpeget advokat Marianne Philip, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 24.05.2023