TSH St. Regnegade ApS

Firmanavn:     TSH St. Regnegade ApS
CVR-nr.:     42488666
Adresse:     Strandparken 63
Postnr & by:     4000 Roskilde
Dekretdato     24.5.2023
Statstidendedato     26.5.2023
Retskreds:     Retten i Roskilde

Kurator

Nicolai Christen Dyhr
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33344000
ndy@horten.dk
www.horten.dk

Statstidende

Ved dekret af 20230524 har Retten i Roskilde taget TSH St. Regnegade ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 22.05.2023. Kurator er advokat Nicolai Christen Dyhr, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 24.05.2023. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Roskilde, den 24.05.2023.