PARADIS INTERNATIONAL A/S

Firmanavn:     PARADIS INTERNATIONAL A/S
CVR-nr.:     31753198
Adresse:     Tornebuskegade 1
Postnr & by:     1113 København K
Dekretdato     24.5.2023
Statstidendedato     26.5.2023
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Henrik Selchau Poulsen
Nørregade 21
1165 København K
33345000
hsp@bruunhjejle.dk
www.bruunhjejle.dk

Statstidende

Ved dekret af 20230524 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget PARADIS INTERNATIONAL A/S under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 23.05.2023. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 11.04.2023. Likvidator har været udmeldt den 02.05.2023. Som kurator er udpeget advokat Henrik Selchau Poulsen, Nørregade 21, 1165 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 24.05.2023