Grill Corner ApS under likvidation

Firmanavn:     Grill Corner ApS under likvidation
CVR-nr.:     38427431
Adresse:     Søndre Ringvej 38
Postnr & by:     4000 Roskilde
Dekretdato     15.9.2023
Statstidendedato     19.9.2023
Retskreds:     Retten i Roskilde

Kurator

Morten Bøgenskjold
Algade 55, 3.
4000 Roskilde
77401149
mbo@njordlaw.com
www.njordlaw.com

Statstidende

Ved dekret af 20230915 har Retten i Roskilde taget Grill Corner ApS under likvidation under konkursbehandling efter begæring modtaget den 05.09.2023. Kurator er advokat Morten Bøgenskjold, Elisagårdsvej 5, 3., 4000 Roskilde. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.09.2023. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Roskilde, den 15.09.2023.