Selskabet af 29. august 2002 A/S

Firmanavn:     Selskabet af 29. august 2002 A/S
CVR-nr.:     26753988
Adresse:     Lyskær 8A 1 th
Postnr & by:     2730 Herlev
Dekretdato     17.11.2023
Statstidendedato     21.11.2023
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Teis Gullitz-Wormslev
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70121211
two@kromannreumert.com
www.kromannreumert.com

Statstidende

Ved dekret af 20231117 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Selskabet af 29. august 2002 A/S under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 14.11.2023. Som kurator er udpeget advokat Teis Gullitz-Wormslev, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 17.11.2023