Jupiter Nails ApS

Firmanavn:     Jupiter Nails ApS
CVR-nr.:     42497908
Adresse:     Reberbanegade 3 1 300
Postnr & by:     2300 København S
Dekretdato     17.11.2023
Statstidendedato     21.11.2023
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Henrik Hougaard
Rosensgade 22
8000 Aarhus C
87311109
hh@hougaard-adv.dk
www.hougaard-adv.dk

Statstidende

Ved dekret af 20231117 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Jupiter Nails ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 14.11.2023. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 15.08.2023. Likvidator har været udmeldt den 07.09.2023. Som kurator er udpeget advokat Henrik Sjørslev, Oslo Plads 2, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 17.11.2023