Byrd ApS

Firmanavn:     Byrd ApS
CVR-nr.:     38311727
Adresse:     Vognmagergade 10
Postnr & by:     1120 København K
Dekretdato     17.11.2023
Statstidendedato     21.11.2023
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Teis Gullitz-Wormslev
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70121211
two@kromannreumert.com
www.kromannreumert.com

Statstidende

Ved dekret af 20231117 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Byrd ApS under konkursbehandling på grundlag af en ophørt rekonstruktionsbehandling. Begæringen om rekonstruktion er modtaget den 02.08.2023. Som kurator er udpeget advokat Teis Gullitz-Wormslev, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Anmeldelser indgivet under den forudgående rekonstruktion vil blive taget i betragtning uden fornyet anmeldelse, dog må eventuelle renter opgøres pr. konkursdagen og anmeldes. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 17.11.2023