SØSTRØM HOLDING ApS

Firmanavn:     SØSTRØM HOLDING ApS
CVR-nr.:     25765141
Adresse:     Uglebrovej 5
Postnr & by:     3200 Helsinge
Dekretdato     17.11.2023
Statstidendedato     21.11.2023
Retskreds:     Retten i Helsingør

Kurator

Gabriel Lars Martiny
Slotsgade 36 B 1.
3400 Hillerød
48220040
glm@wtc.dk
www.wtc-law.dk

Statstidende

Ved dekret af 20231117 har Retten i Helsingør taget SØSTRØM HOLDING ApS under konkursbehandling efter begæring fra Erhvervsstyrelsen af 15. august 2023. Kurator er advokat Gabriel Lars Martiny, Slotsgade 36B, 1., 3400 Hillerød. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 17.11.2023. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Helsingør, den 17.11.2023.