JLR Skævinge ApS

Firmanavn:     JLR Skævinge ApS
CVR-nr.:     42826979
Adresse:     Skovduevej 6
Postnr & by:     2970 Hørsholm
Dekretdato     17.11.2023
Statstidendedato     21.11.2023
Retskreds:     Retten i Helsingør

Kurator

Lars Skanvig
Amerika Plads 37
2100 København Ø
33121133
lsk@plesner.com
www.plesner.com

Statstidende

Ved dekret af 20231117 har Retten i Helsingør taget JLR Skævinge ApS under konkursbehandling efter begæring fra Erhvervsstyrelsen af 28. september 2023. Kurator er advokat Lars Skanvig, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 17.11.2023. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Helsingør, den 17.11.2023.