Kaffeinn ApS

Firmanavn:     Kaffeinn ApS
CVR-nr.:     41269863
Adresse:     Rødovrevej 248 st th
Postnr & by:     2610 Rødovre
Dekretdato     9.2.2024
Statstidendedato     13.2.2024
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Anne Birgitte Gammeljord
Poul Ankers Gade 2
1271 København K
53737160
abg@rglaw.dk
www.galaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240209 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Kaffeinn ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 06.02.2024. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 16.01.2024. Likvidator har været udmeldt den 01.02.2024. Som kurator er udpeget advokat Anne Birgitte Gammeljord, Poul Ankers Gade 2, 2. tv, 1271 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 09.02.2024