Copenhagen Bike Company ApS

Firmanavn:     Copenhagen Bike Company ApS
CVR-nr.:     36964936
Adresse:     Mylius Erichsens Alle 55
Postnr & by:     2900 Hellerup
Dekretdato     9.2.2024
Statstidendedato     13.2.2024
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Henrik Selchau Poulsen
Nørregade 21
1165 København K
33345000
hsp@bruunhjejle.dk
www.bruunhjejle.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240209 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Copenhagen Bike Company ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 07.02.2024. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 09.01.2024. Likvidator har været udmeldt den 31.01.2024. Som kurator er udpeget advokat Henrik Selchau Poulsen, Nørregade 21, 1165 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 09.02.2024