Bryld Krogh Holding ApS under tvangsopløsning

Firmanavn:     Bryld Krogh Holding ApS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     42483575
Adresse:     Rødkløvervej 32
Postnr & by:     8700 Horsens
Dekretdato     9.2.2024
Statstidendedato     13.2.2024
Retskreds:     Retten i Horsens

Kurator

Martin Høj Lauridsen
Emil Møllers Gade 41 1
8700 Horsens
70101330
mhl@advokatgruppen.dk
www.advokatgruppen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240209 har Retten i Horsens taget Bryld Krogh Holding ApS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring modtaget den 07.02.2024. Kurator er advokat Martin Høj Lauridsen, Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.02.2024. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Anmeldelse indgivet under forudgående likvidation til likvidator, advokat Martin Høj Lauridsen, tages i betragtning uden ny anmeldelse, dog må eventuelle renter anmeldes pr. konkursdagen. Retten i Horsens, den 09.02.2024.