J E Hansen Entreprenør ApS

Firmanavn:     J E Hansen Entreprenør ApS
CVR-nr.:     43768344
Adresse:     Assensvej 120
Postnr & by:     5620 Glamsbjerg
Dekretdato     9.2.2024
Statstidendedato     13.2.2024
Retskreds:     Retten i Odense

Kurator

Rikke Licht Bøtcher
Buen 11 6
6000 Kolding
76222222
rlb@andersen-partners.dk
www.andersen-partners.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240209 har Skifteretten i Odense taget J E Hansen Entreprenør ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 18.01.2024. Selskabet har hjemsted i Assens kommune og har drevet virksomhed fra adressen Assensvej 120, 5620 Glamsbjerg. Kurator er advokat Rikke Licht Bøtcher, Buen 11, 6000 Kolding. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.02.2024. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Skifteretten i Odense, den 09.02.2024.