Almond Blossom Group ApS

Firmanavn:     Almond Blossom Group ApS
CVR-nr.:     37891886
Adresse:     Bådehavnsgade 46A 1
Postnr & by:     2450 København SV
Dekretdato     9.2.2024
Statstidendedato     13.2.2024
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Michala Roepstorff
Amerika Plads 37
2100 København Ø
33121133
mir@plesner.com
www.plesner.com

Statstidende

Ved dekret af 20240209 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Almond Blossom Group ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 09.02.2024. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 19.12.2023. Likvidator har været udmeldt den 11.01.2024. Som kurator er udpeget advokat Michala Roepstorff, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 09.02.2024