24-7-KLOAKSERVICE.DK VEST ApS

Firmanavn:     24-7-KLOAKSERVICE.DK VEST ApS
CVR-nr.:     36502797
Adresse:     Randersvej 30
Postnr & by:     6700 Esbjerg
Dekretdato     9.2.2024
Statstidendedato     13.2.2024
Retskreds:     Retten i Esbjerg

Kurator

Michael E. Hansen
Kolding Åpark 8 A 4 th
6000 Kolding
76100088
mieh@penta.dk
www.penta.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240209 har Retten i Esbjerg taget 24-7-KLOAKSERVICE.DK VEST ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 10.01.2024. Selskabet har hjemsted i Esbjerg kommune og har drevet virksomhed fra adressen Randersvej 30, 6700 Esbjerg. Kurator er advokat Michael E. Hansen, Kolding Åpark 8, 4., 6000 Kolding. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.02.2024. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Esbjerg, den 09.02.2024.