ZNZ Service ApS

Firmanavn:     ZNZ Service ApS
CVR-nr.:     35655301
Adresse:     Oliefabriksvej 61
Postnr & by:     2770 Kastrup
Dekretdato     8.2.2024
Statstidendedato     13.2.2024
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Boris K. Frederiksen
Kalvebod Brygge 32
1560 København V
33152010
bor@poulschmith.dk
www.poulschmith.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240208 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ZNZ Service ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 14.12.2023. Som kurator er udpeget advokat Boris K. Frederiksen, Kalvebod Brygge 32, 1560 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 09.02.2024