Hong Kong Restaurant ApS

Firmanavn:     Hong Kong Restaurant ApS
CVR-nr.:     38856863
Adresse:     Kongensgade 34
Postnr & by:     6700 Esbjerg
Dekretdato     9.2.2024
Statstidendedato     13.2.2024
Retskreds:     Retten i Esbjerg

Kurator

Morten Bjerregaard
Nørre Søgade 35 2
1370 København K
70203331
mb@badv.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240209 har Retten i Esbjerg taget Hong Kong Restaurant ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 08.02.2024. Kurator er advokat Morten Bjerregaard, Nørre Søgade 35, 2., 1370 København K. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.02.2024. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Esbjerg, den 09.02.2024.