BVA-2024 ApS

Firmanavn:     BVA-2024 ApS
CVR-nr.:     29791082
Adresse:     Dronning Olgas Vej 24
Postnr & by:     2000 Frederiksberg
Dekretdato     8.2.2024
Statstidendedato     13.2.2024
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Nicolai Christen Dyhr
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33344000
ndy@horten.dk
www.horten.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240208 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget BVA-2024 ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 05.02.2024. Som kurator er udpeget advokat Nicolai Christen Dyhr, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 09.02.2024