Fysioman ApS

Firmanavn:     Fysioman ApS
CVR-nr.:     39028735
Adresse:     Smedeholm 11A 1
Postnr & by:     2730 Herlev
Dekretdato     8.2.2024
Statstidendedato     13.2.2024
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Lars Skanvig
Amerika Plads 37
2100 København Ø
33121133
lsk@plesner.com
www.plesner.com

Statstidende

Ved dekret af 20240208 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Fysioman ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 12.01.2024. Som kurator er udpeget advokat Lars Skanvig, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 09.02.2024