M.L.A. Byg & Service ApS

Firmanavn:     M.L.A. Byg & Service ApS
CVR-nr.:     39575752
Adresse:     Enkelundvej 3
Postnr & by:     7323 Give
Dekretdato     9.2.2024
Statstidendedato     13.2.2024
Retskreds:     Retten i Kolding

Kurator

Mads Danielsen
Damhaven 5 C
7100 Vejle
75724100
md@codexlaw.dk
www.codexlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240209 har Retten i Kolding taget M.L.A. Byg & Service ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 26.01.2024. Selskabet har hjemsted i Vejle kommune og har drevet virksomhed fra adressen Enkelundvej 3, 7323 Give. Kurator er advokat Mads Danielsen, Damhaven 5, 7100 Vejle. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.02.2024. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Kolding, den 09.02.2024.