Mini-Pizza ApS

Firmanavn:     Mini-Pizza ApS
CVR-nr.:     39794934
Adresse:     Hillerødvej 1D
Postnr & by:     3400 Hillerød
Dekretdato     9.2.2024
Statstidendedato     13.2.2024
Retskreds:     Retten i Hillerød

Kurator

Anders Drachmann
Nordhavnsvej 1
3000 Helsingør
49210180
ad@drachmann.dk
www.drachmann.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240209 har Retten i Hillerød taget Mini-Pizza ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 22.01.2024. Selskabet har hjemsted i Hillerød kommune og har drevet virksomhed fra adressen Hillerødvej 1D, 3400 Hillerød. Kurator er advokat Anders Drachmann, Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.02.2024. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hillerød, den 09.02.2024.