DK365 Solution APS

Firmanavn:     DK365 Solution APS
CVR-nr.:     44229757
Adresse:     Langelinie Allé 17
Postnr & by:     2100 København Ø
Dekretdato     9.2.2024
Statstidendedato     13.2.2024
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Ole Larsen
Valkendorfsgade 16 2
1151 København K
33480000
OLA@JPB.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240209 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget DK365 Solution APS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 06.02.2024. Selskabet har drevet virksomhed på adressen Vesterbrogade 28, st., 7100 Vejle. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 21.12.2023. Likvidator har været udmeldt den 12.01.2024. Som kurator er udpeget advokat Ole Larsen, Valkendorfsgade 16, 2., 1151 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 09.02.2024