J.E. Bane og Anlæg ApS

Firmanavn:     J.E. Bane og Anlæg ApS
CVR-nr.:     43140035
Adresse:     Søgårdsvej 4
Postnr & by:     4160 Herlufmagle
Dekretdato     13.3.2024
Statstidendedato     15.3.2024
Retskreds:     Retten i Næstved

Kurator

Svend-Aage Dreist Hansen
Bag Haverne 32
4600 Køge
56634466
sah@dslaw.dk
www.dreiststorgaard.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240313 har Retten i Næstved taget J.E. Bane og Anlæg ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 21.02.2024. Selskabet har hjemsted i Næstved kommune og har drevet virksomhed fra adressen Søgårdsvej 4, 4160 Herlufmagle. Kurator er advokat Svend-Aage Dreist Hansen, Bag Haverne 32, 4600 Køge. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 13.03.2024. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Næstved, den 13.03.2024.