Anne Mette Lisbet Hansen

Firmanavn:     Anne Mette Lisbet Hansen
CVR-nr.:     40669590
Adresse:     Hovedgaden 30
Postnr & by:     4261 Dalmose
Dekretdato     13.3.2024
Statstidendedato     15.3.2024
Retskreds:     Retten i Næstved

Kurator

Svend-Aage Dreist Hansen
Bag Haverne 32
4600 Køge
56634466
sah@dslaw.dk
www.dreiststorgaard.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240313 har Retten i Næstved taget Anne Mette Lisbet Hansen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 22.02.2024. Anne Mette Lisbet Hansen har drevet virksomheden Metlon Byg, Hovedgaden 32, 4261 Dalmose, CVR.nr. 40669590. Kurator er advokat Svend-Aage Dreist Hansen, Bag Haverne 32, 4600 Køge. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 13.03.2024. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Næstved, den 13.03.2024.