Atlas Totalbyg ApS

Firmanavn:     Atlas Totalbyg ApS
CVR-nr.:     41595914
Adresse:     Alberts Have 56
Postnr & by:     2620 Albertslund
Dekretdato     13.3.2024
Statstidendedato     15.3.2024
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Christian Nielsen
Parallelvej 17
2800 Kgs. Lyngby
70112525
chni@danicapension.dk
www.danicapension.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240313 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Atlas Totalbyg ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 06.03.2024. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 23.01.2024. Likvidator har været udmeldt den 14.02.2024. Som kurator er udpeget advokat Christian Elmer, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 13.03.2024