AZ Service ApS

Firmanavn:     AZ Service ApS
CVR-nr.:     36957506
Adresse:     Smedeland 7 1
Postnr & by:     2600 Glostrup
Dekretdato     13.3.2024
Statstidendedato     15.3.2024
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Peter Wedel Ranch Krarup
Amaliegade 10
1256 København K
33143536
pk@mazanti.dk
www.mazanti.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240313 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget AZ Service ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 11.03.2024. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 14.12.2023. Likvidator har været udmeldt den 09.01.2024. Som kurator er udpeget advokat Peter Wedel Ranch Krarup, Amaliegade 10, 1256 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 13.03.2024