Her Wardrobe ApS

Firmanavn:     Her Wardrobe ApS
CVR-nr.:     41561149
Adresse:     Elmehusene 138
Postnr & by:     2600 Glostrup
Dekretdato     13.3.2024
Statstidendedato     15.3.2024
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Bo Lauritzen
Frederiksgade 21, 4.
1265 København K
33979700
bla@sjlaw.dk
www.sjlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240313 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Her Wardrobe ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 11.03.2024. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 15.02.2024. Likvidator har været udmeldt den 08.03.2024. Som kurator er udpeget advokat Bo Lauritzen, Frederiksgade 21, 4., 1265 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 13.03.2024