J.K. Totalentreprise ApS

Firmanavn:     J.K. Totalentreprise ApS
CVR-nr.:     41741252
Adresse:     Hjerupvej 40
Postnr & by:     5560 Årup
Dekretdato     13.3.2024
Statstidendedato     15.3.2024
Retskreds:     Retten i Odense

Kurator

Anders Madsen
Asylgade 7
5000 Odense C
72301023
am@agendaadvokater.dk
www.agendaadvokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240313 har Skifteretten i Odense taget J.K. Totalentreprise ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 12.03.2024. Kurator er advokat Anders Madsen, Asylgade 7, 5000 Odense C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 13.03.2024. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Skifteretten i Odense, den 13.03.2024.