A-N-N Invest ApS

Firmanavn:     A-N-N Invest ApS
CVR-nr.:     40258590
Adresse:     Bygmarken 25
Postnr & by:     3520 Farum
Dekretdato     13.3.2024
Statstidendedato     15.3.2024
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Andreas Kærsgaard Mylin
Indiavej 1, 2.
2100 København Ø
89340000
akm@holst-law.com
www.holst-law.com

Statstidende

Ved dekret af 20240313 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget A-N-N Invest ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 12.03.2024. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 15.02.2024. Likvidator har været udmeldt den 08.03.2024. Som kurator er udpeget advokat Andreas Kærsgaard Mylin, Indiavej 1, 2., 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 13.03.2024