KSA1 Invest ApS

Firmanavn:     KSA1 Invest ApS
CVR-nr.:     42295175
Adresse:     Ceresbyen 42 44
Postnr & by:     8000 Århus C
Dekretdato     13.3.2024
Statstidendedato     15.3.2024
Retskreds:     Retten i Aarhus

Kurator

Nicolas Mikkelsen
Søren Frichs Vej 42 A
8230 Åbyhøj
56634466
nmi@dslaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240313 har Retten i Aarhus taget KSA1 Invest ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 14.02.2024. Selskabet har hjemsted i Aarhus Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Ceresbyen 42, 44., 8000 Århus C. Kurator er advokat Nicolas Lindberg Mikkelsen, Søren Frichs Vej 42, 8230 Åbyhøj. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 13.03.2024. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aarhus, den 13.03.2024.